Wat doet straling in je lichaam?

Met het uitrollen van 5G is straling opeens weer actueler dan ooit en zijn de meningen over de gezondheidseffecten verdeeld. André Visch van het HeelHuus onderstreept echter al jaren dat straling van draadloze technologie meer invloed op je gezondheid heeft dan de meeste mensen denken en kan ook prima uitleggen waarom. “Wetenschappelijke studies geven vaak wisselende uitkomsten, waardoor je helaas door de bomen het bos niet meer ziet. Ik bekijk het van de andere kant.”

 

Want wat gebeurt er nu precies onder invloed van straling of preciezer: hoogfrequente straling, dus die van bijvoorbeeld gsm, wifi, dect en magnetron? “Deze wordt ook wel niet-ioniserende straling genoemd. Simpel gezegd betekent dit dat er geen elektron uit de buitenste schil van een atoom geslagen wordt. Want als dat wel gebeurt, dan krijgt het atoom een positieve lading en wordt het een zogenaamde ion. Vandaar de naam ioniserende straling. Dit wordt in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd.”

 

Hoogfrequente straling vormt geen ionen, omdat het daarvoor niet voldoende en niet de juiste energie kan overbrengen. “Deze straling heeft wel een opwarmend effect, doordat ze de trilling van de atomen verhoogt. Denk hierbij aan de magnetron.” Algemeen wordt aangenomen dat als de opwarming niet boven een bepaalde norm uitkomt, dat er dan geen schade is aan een organisme, zoals een plant, dier, bacterie, schimmel of virus. Volgens André is deze aanname volkomen onjuist. “Straling brengt namelijk energie over, waardoor de trilling van de atomen wordt verhoogd en/of veranderd en daarmee ook de biologische functie van die atomen wordt veranderd. Straling brengt dus wel verandering in de materie waar de straling doorheen gaat. En je kunt dit ook gewoon zien, als je water goed onder de loep neemt.”

 

Waarom water? “Ons lichaam en alle andere biologische structuren bestaan voor een groot gedeelte uit water. Water vormt dus de basis. Chemisch gezien bestaat het uit twee waterstofatomen (H) en één zuurstofatoom (O): H2O.

 

De waterstofatomen hebben een positieve en het zuurstofatoom heeft een negatieve lading. Als je deze atomen samenvoegt, ontstaat er een watermolecuul met een neutrale  lading. Alleen blijven de ladingen van de atomen ín het molecuul verdeeld; aan de waterstofkant is deze positiever en aan de zuurstofkant negatiever. Doordat positieve en negatieve lading elkaar aantrekken en gelijke ladingen elkaar afstoten, ontstaan er patronen in vloeibaar water.

 

In water zitten naast watermoleculen ook mineralen opgelost in de vorm van positieve of negatieve ionen. Samen vormen ze patronen die al of niet “harmonisch” zijn. Water en mineralen zoeken altijd een zo goed mogelijke verdeling van lading op. Hoe harmonieuzer het patroon, des te beter is de functie van cellen van een organisme.

 

Als je nu water uit de kraan, waar mineralen in opgelost zijn, laat verdampen op een glaasje en je gaat dan dit glaasje onder de microscoop bekijken, dan zie je verschillen. Bij water dat niet onder invloed van straling is geweest komt een heel ander patroon tevoorschijn dan bij water wat wel met straling belast is.

 

Onderstaande patronen zijn voorbeelden van water dat vitaal en gezond is en niet onder invloed is van straling. Alle patronen vertonen een soort van kristalstructuur, zoals je bij ijsbloemen ziet. De mineralen slaan als het ware neer onder een hoek van ongeveer 30 graden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand patroon is een patroon van water dat wel straling belast is. Zoals je duidelijk kunt zien, is het patroon volledig anders geworden. De mineralen slaan hier neer onder een hoek van ongeveer 90 graden.

 

 

Ook bij bloed is iets gelijksoortig aangetoond. Er zijn tests gedaan van  bloedplasma (de vloeistof van het bloed zonder de cellen) onder de microscoop, waarbij al het water was verdampt. Ook hier waren verschillen in hoe mineralen neerslaan op het glas. De eerste afbeelding hieronder is van het bloed van iemand die in een straling vrije omgeving heeft geleefd. De tweede afbeelding is van het bloed van iemand die onder invloed van hoogfrequente straling is geweest.”

 

 

Ons lichaam heeft zich volgens André al miljoenen jaren aangepast aan een omgeving waar deze kunstmatige hoogfrequente straling niet in voorkomt en daarmee ook aan deze zogenaamde vitale patronen. Het moet dan ook meer energie steken in het laten functioneren van cellen in andere patronen. De kans dat cellen daarbij gaan haperen wordt groter naarmate de patronen veranderen en de stralingsbelasting groter wordt. En juist deze belasting is de laatste 10 jaar enorm toegenomen. “Langzaamaan komen er ook steeds meer bewijzen dat het toch niet zo ongevaarlijk is als beweerd wordt. De wereldgezondheidsorganisatie heeft ondertussen haar bedenkingen geuit en hoogfrequente straling als mogelijk kankerverwekkend bestempeld. Ik denk dat daarnaast nog een heleboel aandoeningen negatief door straling beïnvloed worden.”

 

Het advies van André is daarom heel eenvoudig. “Houd de straling om je heen dag en nacht zo laag mogelijk.  Dit kun je doen door overdag je telefoon zo min mogelijk op je lichaam dragen en zeker geen smartwatch met bluetooth verbinding om je pols te hebben. En ook bijvoorbeeld door je wifi ’s nachts uit te zetten met een tijdklokje en je telefoon zo ver mogelijk bij je vandaan te leggen en op vliegtuigstand te zetten. Koptelefoons met een draadje i.p.v. een bluetooth verbinding hebben uiteraard ook de voorkeur. En zo kun je nog veel meer bedenken.”

 

Aan de andere kant leven we in een moderne omgeving en kunnen we natuurlijk niet om straling heen. “Helemaal gestrest raken omdat er straling is, is wel het slechtste wat je kunt doen. Neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om straling te minimaliseren. Door, zoals ik al zei, bewust met apparaten om te gaan en ook bijvoorbeeld ook door het inzetten van vitaal water en lamina’s. Ik heb dit zelf zowel thuis als op mijn bedrijf toegepast en help en adviseer ook anderen daarmee. Maar bovenal: geniet vooral verder van het leven en ontspan. Houd van jezelf en van de mensen om je heen. Dit heeft namelijk ook een heel goed effect op de patronen van het water. En mocht je nog niet overtuigd zijn, dan kan ik je het boek De boodschap van water, de wondere wereld van waterkristallen van Masaru Emoto aanraden.”

 

Article by heelhuus

Laat jouw reactie achter